Vào ngày 17-18/11/2022 tại Trạm Y tế xã EaBar tổ chức khám tuyển quân nghĩa vụ quân sự năm 2023  đã trúng tuyển 23/108 thanh niên.