Ban ATGT huyện cũng vừa ban hành kế hoạch phát động “phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025”.

Kế hoạch đề ra 7 nội dung cụ thể nhằm phấn đấu kéo giảm từ 5% - 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông, tiếp tục không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện.

Ban ATGT huyện yêu cầu phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT hưởng ứng, tham gia thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

                                                                        NGỌC CƯỜNG