Dịch bệnh Covid-19 diến biến phức tạp đã khiến cuộc sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, nhất là trong duy trì phát triển kinh tế ở các khu vực phong tỏa cách ly xã hội. Huyện Sông Hinh đang triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân.

Diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, còn nhiều khó khăn. Song, sự quan tâm sâu sát, kịp thời của các cấp chính sẽ giúp người dân vùng cách ly yên tâm hơn, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.