Cổng TTĐT huyện xin giới thiệu Lịch hành trình Tôi yêu Phú Yên đến các bạn, rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia của các bạn.