Trong 02 ngày từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 09 năm 2021 tại điểm tiêm Trạm Y Tế xã Ea Bar đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid 19 cho bà con nhân dân 02 xã Ea Bar và Ea Ly.

 

Đây là đợt tiêm thứ 18, vắc xin được sử dụng cho đợt này là AstraZenneca (Anh).  Nhìn chung công tác tiêm chủng được thực hiện đúng đối tượng, quy trình, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan.

 

          Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin nhằm bảo vệ bản thân và những người xung quanh góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Người dân đã đồng lòng và ủng hộ tham gia tích cực vào chiến dịch tiêm chủng.  Đến nay toàn xã đã có 1570/4200 người dân được tiêm vắc xin Covid 19, đạt 37,38% theo kế hoạch. Trong đó số người đã tiêm mũi 2 là 288.

                                                                                        Kim dung