Sáng ngày 25 tháng 06 năm 2021. Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid - 19 xã Ea Bar tổ chức ra quân phát động đợt tuyên truyền lưu động cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19. Nội dung tuyên truyền tập trung về tình hình, diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh, các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, các Thông báo khẩn của Sở Y tế để toàn thể người dân trên địa bàn xã nắm rõ và nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh và thực hiện khai báo y tế đúng theo quy định.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kim Dung