Sáng 01/12/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Ea Bar, tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội Nông dân xã Ea Bar: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

      Sáng 01/12/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Ea Bar, tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn  Khúc, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Ksơr Y Sơn chủ tịch HND huyện đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

      Trong năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước, tạo điểm nhấn, chuyển biến tiến bộ rõ rệt về công tác Hội và phong trào nông dân xã. Hội đã tích cực, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động theo chỉ tiêu phân bổ; phối tổ chức hoạt động tư vấn, hướng dẫn cho nông dân, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quỹ Hỗ trợ Nông dân xã được Hội Nông dân tỉnh bổ sung 500 triệu đồng cùng với quỹ tương hỗ của Hội Nông dân xã đã hỗ trợ cho hàng chục hộ nông dân được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho hội viên nông dân…

tong ket eabar 2020

Đồng chí Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho cá nhân và tập thể có thành tích trong năm 2020

      Ba phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục xuất hiện cách làm hay, mô hình mới phát huy hiệu quả, với 137 hộ hội viên được giúp đỡ thoát nghèo. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
      Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân xã đạt được trong năm qua, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị trong năm tới, Hội Nông dân xã cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới công tác Hội; tập trung tuyên truyền chương trình hành động của Đảng ủy; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là Hội Nông dân phải đi đầu trong việc thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy về "Phát triển nông nghiệp hữu cơ sinh học giai đoạn 2020 - 2021", tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đào tạo nghề cho nông dân, áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, sản xuất; nhân rộng các mô hình hay cách làm tốt; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội… Đồng chí Bí thư Đảng ủy tin tưởng trong thời gian tới Hội Nông dân xã sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển chung của xã Nhà.

                                                                                                                                  Y Bông
                                                                                                                                  Chủ tịch HND xã Ea Bar